Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2, 2015-2021:

 • Subjektů zapojených do programu

 • Vydaných značek v programu

 • tis. Kč

  Příspěvky na realizaci offsetových projektů

 • Realizované offsetové projekty

 • tun CO2

  Množství kompenzovaného COv offsetech

Ambasadoři programu

 • Globální změna klimatu se všeobecně považuje za daleko nejvážnější environmentální hrozbu současnosti. Už dnes má řadu negativních projevů a do budoucnosti se očekávají stále vážnější dopady.

  prof. Bedřich Moldan

  zástupce ředitele a dlouholetý bývalý ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
 • Veronika Černá
  Cíl nezvýšit globální teplotu o více než 2ᵒC představuje výzvu pro všechny podniky, včetně těch ve stavebnictví. Jsem ráda, že společnost Skanska je lídrem v oblasti zeleného stavění a aktivně se snaží uhlíkovou stopou svých aktivit snižovat. Věřím, že další podniky budou následovat náš příklad.

  Ing. Veronika Černá

  Vedoucí týmu Green business. Skanska a. s.
 • Není důležité, zda věříte, že klimatické změny způsobil jen člověk. Důležité je, zda věříte, že člověk nebo firma se má chovat slušně k ostatním a s pokorou k tomu, co nás přesahuje.

  Ing. Dan Jiránek

  Primátor Statutárního města Kladno, bývalý předseda Svazu měst a obcí ČR