Informace o subjektu

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Kontakt: 

e-mail: info [at] cpp.cz
telefon: 957 444 555

Adresa: 

Pobřežní 665/23, Karlín
Praha 8, 186 00

Způsob zapojení: 
Data
Číslo certifikátu: 
2022:1011
Vystaveno: 
28. 4. 2022
Ověřená velikost vlastních emisí (Scope 1 a Scope 2): 
1 872 tun CO2 eq.
Ověřená velikost vlastních emisí celkem: 
3 157 tun CO2 eq.
Smlouva pro další využití značky: 
---