Informace o subjektu

Cleverlance Enterprise Solutions s.r.o.

Adresa: 

Cleverlance Enterprise Solutions s.r.o.
Voctářova 2500/20a
180 00 Praha 8

Způsob zapojení: 
Data
Číslo certifikátu: 
2022:1033
Vystaveno: 
15. 8. 2022
Ověřená velikost vlastních emisí (Scope 1 a Scope 2): 
224 tun CO2 eq.
Ověřená velikost vlastních emisí celkem: 
379 tun CO2 eq.
Smlouva pro další využití značky: 
---
Způsob zapojení: 
Data
Číslo certifikátu: 
2021:1025
Vystaveno: 
2. 11. 2021
Ověřená velikost vlastních emisí (Scope 1 a Scope 2): 
296 tun CO2 eq.
Ověřená velikost vlastních emisí celkem: 
466 tun CO2 eq.
Smlouva pro další využití značky: 
---
Další informace: 

Výpočet byl uskutečněn dle ISO normy. Výsledky nejsou ve Scopes, ale v Kategoriích. 

Způsob zapojení: 
Data
Číslo certifikátu: 
2021:1006
Vystaveno: 
13. 4. 2021
Ověřená velikost vlastních emisí (Scope 1 a Scope 2): 
391 tun CO2 eq.
Ověřená velikost vlastních emisí celkem: 
944 tun CO2 eq.
Smlouva pro další využití značky: 
---