Donoři a partneři

Záštita:

Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo průmyslu a obchodu

Odborní partneři a další subjekty podílející se na realizaci programu:

Město Nový Bor
Městys Blížkovice
Pamět krajiny, s. r. o.

Donoři:

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Logotyp Fondu NNO