Krajinotvorný ovocný sad Blížkovice – Žlebouš (2016)

Stav: realizováno od března 2016, kapacita projektu otevřena pro finanční příspěvky od dalších subjektů

Nabízená kapacita: Dosud k dispozici celkem 21% (tj. 38,5 t CO2, což odpovídá fin. příspěvku 9551 Kč)

Přijímající subjekt: Městys Blížkovice, Jihomoravský kraj (na pomezí s krajem Vysočina)

Projekt dosud podpořili: SKANSKA, a.s., a několik drobných dárců

Celkové snížení emisí CO2: min. 148,6 tun

Doba trvání:  80 let (min.)

Popis: Na pozemcích ve vlastnictví Městyse Blížkovice byl na okraji sídla za účasti zástupců podporujících subjektů a místní komunity založen obecní sad z vybraných dlouhověkých ovocných vysokokmenů (zejména hrušní a třešní). Extenzivní sad společně se založeným bohatým, do budoucna hodnotným lučním společenstvem, podpoří ekologickou stabilitu krajiny a bude současně prostorem pro komunitní aktivity. V městysi byla současně veřejně propagována potřeba a přínosy aktivit pro prevenci a zmírnění klimatických změn i adaptace na jejich projevy a dopady. Odbornou spolupráci a dohled nad kvalitním růstem stromů a celé lokality zajišťuje odborný partner PAMĚŤ KRAJINY s.r.o. a odborníci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Péči o offsetový projekt zajišťuje a jeho kompletní realizaci garantuje Městys Blížkovice.