Informace o subjektu

Krajský úřad Libereckého kraje

Kontakt: 

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Adresa: 

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508
Účet: 19-7964200287/0100

Způsob zapojení: 
Data
Číslo certifikátu: 
2020:1015
Vystaveno: 
27. 10. 2020
Ověřená velikost vlastních emisí (Scope 1 a Scope 2): 
1 685 tun CO2 eq.
Ověřená velikost vlastních emisí celkem: 
2 362 tun CO2 eq.
Smlouva pro další využití značky: 
---