Nabídkový list

Stáhněte si v PDF souhrnný dokument pro zájemce o program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2, obsahující základní informace o programu, jeho přínosech, značkách a možnostech zapojení.

Informační leták o programu byl financován v rámci projektu "Aktivní zapojení podnikatelského sektoru činností na ochranu klimatu" ​popdořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz