O programu

Představení

Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 je dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, který podporuje aktivní zapojení podniků, obcí i dalších subjektů do činností na ochranu klimatu. Program vychází z cílů mezinárodních a národních dohod a jeho účelem je zvýšit povědomí o problematice ochrany klimatu, podpořit a zviditelnit konkrétní opatření a projekty ke snižování emisí skleníkových plynů. Celý program, jediný svého druhu v ČR, byl odstartován v červenci 2015. Zapojit se do něj mohou i zahraniční subjekty (klima nezná národní hranice).

Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 se skládá ze dvou částí: 

  1. Část Značková - udělení nezávislé značky kvality na základě stanovení, výpočtu nebo validace uhlíkové stopy
  2. Část Offsetová - realizace a podpora českých offsetových projektů umožňujících snížení emisí skleníkových plynů

Odborným garantem a správcem programu je nezávislá česká nezisková organizace CI2, o. p. s., která ve spolupráci s městy, podniky a dalšími partnery systematicky sleduje či ověřuje uhlíkovou stopu řady tuzemských i zahraničních organizací a realizuje odborné činnosti na podporu klimaticky odpovědného podnikání v České republice i jinde.

Zaštítění programu:

Programu udělilo záštitu Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ministerstvo životního prostředí

Partner programu: 

Leo Express - spolupráce na offsetovém programu

Odborní partneři:

Paměť krajiny, s. r. o.

Zapojené obce:

Město Nový Bor
Městys Blížkovice
Obec Rybníky
Obec Budiměřice
Obec Polerady
Obec Svatý Jan pod Skalou
Obec Křenek
Město Městec Králové

Ambasadoři programu:

​Ambasadory programu jsou významné osobnosti: 

Ing. Dan Jiránek, místopředseda Rady Státního fondu životního prostředí a výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR

Ing. Veronika Černá, vedoucí týmu Green business, Skanska a. s.

Prof. Bedřich Moldan, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Donoři:

Webové stránky a základní rozvoj programu byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Logotyp Fondu NNO

 

 

 

Kontext

Změna klimatu je jedním z nejdůležitějších globálních problémů dneška. Měnící se klima Země má významné ekologické, ekonomické a společenské důsledky. Napříč vědeckou komunitou existuje shoda o tom, že za nepříznivými klimatickými změnami stojí člověk. Vlády, podniky a jednotlivci proto celosvětově přijímají opatření vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů, které jsou hlavní příčinou změny klimatu.

Teprve zrychlující se změny klimatu po roce 2000 a jeho reálné negativní dopady přesvědčily celé globální společenství k razantnímu zvýšení úsilí při ochraně klimatu. Důkazem je Klimatická konference v Paříži konaná v roce 2015, která je považována za historický milník v ochraně klimatu. Výstupní Pařížská dohoda, která vstoupila v platnost v listopadu 2016, a ratifikovalo již 90% ze 197 signatářských států, počítá se zapojením celého světa do zajištění účinnější ochrany klimatu Země po roce 2020. Aktuálním cílem je udržení nárůstu průměrné globální teploty pod hranicí 2 °C do konce 21. století oproti předindustriální době. Jedním ze zásadních poznatků vyplývajících z dohody pak je důležitost zapojení soukromého sektoru, finančních institucí i občanské společnosti do aktivit směřujících k řešení změny klimatu.

Více o aktuálním světovém vývoji ochrany klimatu a zapojení podniků