Offsetujeme CO2

Portál Offsetujeme CO2 je on-line nástroj, který propojuje možnost kompenzace uhlíkové stopy s možnostmi podpory offsetových projektů. Na jednom místě mohou zájemci přispět na rozvoj offsetových projektů, které snižují množství skleníkových plynů v atmosféře či zamezují jejich vypouštění. V současné době se v případě aktivit CI2, o. p. s. nejčastěji jedná o výsadby dlouhověkých dřevin. Do budoucna budou mezi projekty patřit i ty zaměřující se např. na budování a podporu obnovitelných zdrojů energie.

Portál je dostupný na stránce https://www.offsetujemeco2.cz