Přínosy zapojení

Identifikujte rezervy, snižujte náklady

Analýza emisí skleníkových plynů umožní identifikovat potenciální rezervy při provozu, v materiálech nebo výrobě a definovat možné úspory, které pomohou zlepšovat efektivitu fungování podniku.

Informujte investory, dodavatele a odběratele

Informace o „uhlíkové náročnosti“ provozu či služeb podniků jsou také cennými znalostmi, které požaduje stále rostoucí počet investorů, dodavatelů a odběratelů.

Buďte na špičkové úrovni v kvalitě ochrany životního prostředí

Standardizované sledování (GHG Protocol, ISO 14064) a snižování emisí skleníkových plynů začíná být standardem, podobně jako v současné době už jsou např. normy ISO 9001 a ISO 14001.

Posilujte konkurenceschopnost v globálním světě 

Stále více odběratelů, zejména ve vyspělých zemích, zajímá uhlíková stopa produktů či vliv výrobků na klima. Environmentální hledisko (např. certifikace v oblasti emisí skleníkových plynů) je také navrženo jako jedno z kritérií v rámci novelizovaného zákona o veřejných zakázkách.

Budujte dobré jméno 

Moderní image firmy zahrnuje environmentální hlediska. Jednou z nejdůležitějších součástí se postupně stávají aktivity a opatření zaměřená na ochranu klimatu.

Strategické budování společenské odpovědnosti

Sledování a snižování emisí skleníkových plynů (tzv. uhlíková stopa) je pro stále více perspektivních podniků významnou součástí strategie jejich společenské odpovědnosti (CSR).