Školní stromy pro Nový Bor (2015)

Název projektu: Školní stromy pro Nový Bor

Téma projektu: výsadby dlouhověkých stromů; doplňující aktivity: osvětová kampaň, zapojení místních obyvatel (zejména dětí), zkvalitnění zeleně kolem školských zařízení

Přijímající subjekt: město Nový Bor

Projekt finančně podpořil(i): CI2, o. p. s.

Snížení emisí CO2: min. 6 t CO2 eq.

Termín realizace: březen - květen 2015

Doba trvání:  80-100 let (min.)

Popis: Na školních pozemcích ve vlastnictví města Nový Bor byla ve spolupráci se základními školami provedena výsadba 6 soliterních listnatých stromů (3 ks buk lesní a 3 ks javor klen). Na výsadbě se podílely děti ze zapojených škol v rámci veřejné kampaně propagující ve městě potřebu adaptace na změnu klimatu a jeho ochrany. Žáci ze škol, které se do projektu zapojili, tak budou moci v dalších letech růst stromů dále sledovat a vyhodnocovat.

Poznámka: První pilotní offsetový projekt v rámci programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2. Garant programu (CI2, o. p. s.) na jeho realizaci spolupracoval s partnerským městem Nový Bor. Jedná se o malý modelový offsetový projekt, který zahrnuje ukázku ekosystémových opatření v urbanizovaném území vč. možností, jak propojit samotné snižování emisí s dalšími doplňkovými aktivitami a propojením s místní komunitou. Odbornou a technickou podporu poskytla regionální ekologická organizace Čmelák - Společnost přátel přírody. Sazenice jsou původní místní dřeviny, které byly vyzvednuty z regionální lesní bioškolky v podhůří Jizerských hor.