Sledujeme CO2

Sledujeme CO2

Nejjednodušší a současně základní forma zapojení do programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 je účast v jeho prvním stupni. Zapojený subjekt  (podnik, popř. jiná organizace, město) obdrží příslušný certifikát a je mu propůjčena značka SLEDUJEME CO(po splnění základních podmínek).

Stačí se do programu aktivně přihlásit a buď prokázat existující sledování uhlíkové stopy zapojeného subjektu za poslední kalendářní rok (či více let) nebo nově sledování zahájit prvním výpočtem za minulý rok.

Výpočet emisí skleníkových plynů musí splňovat postup předepsaný podle mezinárodních standardů (např. GHG Protocol nebo ISO normy). Provedený výpočet musí být následně ověřen nezávislým subjektem (pokud výpočet nebyl proveden přímo garantem programu).

Informace k přihlášení - Jak se zapojit a Pravidla programu