Sledujeme CO2 a pomáháme ostatním

Sledujeme CO2 a pomáháme ostatním

Základní možností zapojení do programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 je účast v jeho prvním stupni. V této doplňující variantě je sledování emisí rozšířeno o souběžnou podporu ověřeného veřejně prospěšného offsetového projektu. Zapojený subjekt  (podnik, popř. jiná organizace či město) obdrží příslušný certifikát a je mu propůjčena značka SLEDUJEME CO2 A POMÁHÁME OSTATNÍM (po splnění všech podmínek).

Stačí se do programu aktivně přihlásit, splnit podmínky pro propůjčení značky SLEDUJEME CO2 a současně podpořit vybraný offsetový projekt přípravený k realizaci v rámci programu. Výběr, podpora a realizace ověřených offsetových projektů v ČR se řídí podle podmínek pro offsetové projekty.

Výpočet emisí skleníkových plynů musí splňovat postup předepsaný podle mezinárodních standardů (např. GHG Protocol nebo ISO normy). Provedený výpočet musí být následně ověřen nezávislým subjektem (pokud výpočet nebyl proveden přímo garantem programu).

Informace k přihlášení - Jak se zapojit a Pravidla programu