Snižujeme CO2

Snižujeme CO2

Úroveň SNIŽUJEME CO2 je druhým stupněm zapojení do programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2.  Zapojený subjekt  (podnik, popř. jiná organizace, město) po splnění podmínek obdrží příslušný certifikát a je mu propůjčena značka SNIŽUJEME CO2. Značku získá subjekt, který se aktivně do tohoto stupně programu přihlásí a prokáže dosažené snížení emisí skleníkových plynů ze své vlastní činnosti (za poslední rok oproti průměru celkových emisí za předchozí 3 roky).

Výpočet emisí skleníkových plynů musí splňovat postup předepsaný podle mezinárodních standardů (např. GHG Protocol nebo ISO normy). Provedený výpočet musí být následně ověřen nezávislým subjektem (pokud výpočet nebyl proveden přímo garantem programu).

Informace k přihlášení - Jak se zapojit a Pravidla programu