Snižujeme CO2 a pomáháme ostatním

Snižujeme CO2 a pomáháme ostatním

Úroveň SNIŽUJEME CO2 je druhým stupněm zapojení do programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2. V této variantě - SNIŽUJEME CO2 A POMÁHÁME OSTATNÍM - je sledování emisí rozšířeno o souběžnou podporu ověřeného veřejně prospěšného offsetového projektu. Zapojený subjekt  (podnik, popř. jiná organizace či město) obdrží příslušný certifikát a je mu propůjčena značka (po splnění všech podmínek).

Stačí se do programu aktivně přihlásit, splnit podmínky pro propůjčení značky SNIŽUJEME CO2 a současně podpořit vybraný offsetový projekt přípravený k realizaci v rámci programu. Výběr, podpora a realizace ověřených offsetových projektů v ČR se řídí podle podmínek pro offsetové projekty.

Informace k přihlášení - Jak se zapojit a Pravidla programu