Vegetační odpočinková alej Rybníky (2017)

Stav: Realizováno od listopadu 2017, kapacita projektu je již vyčerpána

Projekt podpořili: SKANSKA, a.s.

Celkové snížení emisí CO2: min. 33,8 t

Doba trvání:  70 let (min.)

V rámci projektu bylo vysázeno celkem 11 ks vzrostlých jeřábů obecných v rámci stromořadí, které lemuje odpočinkové místo při lidmi hojně využívané místní procházkové trase vedoucí k lesu. Na výsadbě se pod odborným dohledem podílely místní spolky, a zejména rodiny s dětmi – každý strom má tak jako patrona svojí vlastní rodinu z obce Rybníky. Péči o offsetový projekt zajišťuje a jeho kompletní realizaci garantuje Obec Rybníky.